KREMÍKOVÁ OMIETKA

Kremíková omietka Francesco Guardi je exkluzívna línia dekoratívnych hmôt určených na vykonávanie trvalých, tenkovrstvových omietok na fasádach budov rodinných a bytových domov. Vďaka použitiu najkvalitnejšej akrylovej živice pri jej výrobe a dôkladne vybratej kremíkovej výplne sa kremíková omietka vyznačuje vysokými estetickými hodnotami vo všetkých troch farebných líniách – Natural, Extreme a Farby zeme. Vďaka vysokým parametrom pevnosti a odolnosti voči premenlivým atmosférickým činiteľom sa produkt zvlášť odporúča ako záverečná dekoratívno-ochranná vrstva pri realizácii zatepľovacích systémov ETICS.

Kremíkovú omietku možno tiež využívať na zdobenie fragmentov fasády, stien balkónov alebo plôch betónových plotov. Dodatočne vďaka svojim výnimočným dekoratívnym hodnotám sa dokonale osvedčila v interiéroch a na mimoriadne zaťažených miestach ako napr. sokle, chodby alebo schodiská, a tiež v miestnostiach verejného úžitku ako školy, úrady či ambulancie.

Kategórie: Značka:

Farby

Technické parametre

Nanášanie omietací stroj
Počet vrstiev 1 alebo 2 – v závislosti od požadovaného efektu
Výdatnosť 2,1 – 2,5 kg/m2
Čas schnutia 24 hod.
Riedenie voda
Čistenie nástrojov voda
Farebnosť 56 farebných kompozícií z kolekcie Francesco GUARDI plus
dekoratívne prísady (karbid kremičitý, kovové šupinky, sľuda a brokát)
Skladovanie v tesne uzavretých nádobách pri teplote od +5 °C do +35 °C

Spôsob používania

1. PRÍPRAVA PODKLADU

Kremíkovú omietku je potrebné nanášať na silné, odolné a ideálne rovné podklady. Podklad by mal byť čistý, suchý, bez mastných škvŕn, prachu, mechanických nečistôt, drviny nezviazanej s podkladom a bez biologického a chemického pôsobenia. Nové cementové omietky pokrývajte po 3 – 4 týždňoch zrenia. Všetky chyby a nerovnosti vyplňte. Pred nanášaním omietky dobre vyschnutý podklad pripravte podkladovým prípravkom GUARDI vo farbe podobnej farbe omietky.

Nasiakavé a prášivé podklady pred nanesením podkladového náteru GUARDI pripravte prípravkom Fixgrunt alebo Akryl G. Prípadné známky biologického pôsobenia na podkladoch zlikvidujte pomocou prípravku Biotox Total. Podklad zhotovený z lepiacej malty Syntekol PSW / Syntekol Q4, ktorá je vystužovacou vrstvou, upravte po jeho vyzretí t. j. po min. 3 dňoch od jeho vykonania pri dozrievaní za optimálnych podmienok (tep. +20 °C, vlhkosť 60 %).

Nanášanie omietky možno začať po vyschnutí podkladového prípravku GUARDI t. j. po min. 24 hod. od ukončenia prípravy podkladu pri vysychaní pri optimálnych podmienkach. Omietku používajte výhradne na zvislé plochy bez kapilárneho nasávania. Pri použití na bariéry oteplené polystyrénovými EPS alebo XPS doskami by mala byť hrúbka vystužovacej vrstvy min. 4 – 5 mm.

2. SPÔSOB POUŽITIA

Pripravenú omietkovú hmotu je potrebné nanášať pomocou omietacej súpravy odporúčanej firmou LAKMA. Prúd hmoty rozprašujte kolmo na povrch steny zo vzdialenosti 40 – 50 cm. Pištoľ veďte rovnomerným pohybom na ploche, ktorá predstavuje samostatný celok. Spôsob vedenia pištole by mal byť vykonávaný okružným, zvislým alebo vodorovným pohybom. Odporúčaná dýza pre pištoľ č. 2 a 3, tlak v kompresore od 4,0 – 5,0 atm.

Pozor: Aby ste dosiahli homogénnu štruktúru, hmotu treba nanášať na celý vykonávaný povrch a spájať vrstvy „mokré na mokré“. Vonkajšie povrchy by mali byť zakryté pred dažďom počas 24 hodín. Čím rovnejšie pripravený povrch, tým ľahšia bude aplikácia a estetickejší koncový efekt.

3. DODATOČNÉ INFORMÁCIE

Z dôvodu výskytu surovín prírodného pôvodu, na získanie najlepších estetických hodnôt odporúčame vykonanie omietkových povrchov, ktoré predstavujú samostatný celok v jednej realizačnej etape a pomocou materiálu z jednej objednávky. Práce nanášania kremíkovej omietky Francesco GUARDI vykonávajte pri teplote podkladu a okolia od +5 °C do 25 °C, pričom sa vyhýbajte priamemu pôsobeniu slnečných lúčov tak počas práce, ako aj počas schnutia omietky. Nenanášajte pri vlhkosti vzduchu vyššej ako 80 %. Príliš dlhé miešanie omietky a miešanie pri rýchlych otáčkach môže mať za následok odfarbenie výplne a spenenie živice.