Penetrácia

Jednozložková nízkoviskózna kvapalina na báze vodnej disperzie, vytvárajúca po vytvrdnutí transparentný polymérny vodou nerozpustný film. Znižuje a zjednocuje savosť podkladu a zvyšuje adhéziu následných vrstiev.

Používa sa na penetračné nátery pod jadrové a finálne omietky, fasádne a interiérové maľby.nerozpustný film.

 

Balení Obsah Ks na paletě Spotřeba
láhev 1 l 6 ks 15-25 m2/l
kanystr 5 l volně 15-25 m2/l
kanystr 10 l volně 15-25 m2/l