PROFI GUN 8

Profesionálny agregát na nanášanie striekaním produktov, ako sú izolačné lepidlá, základné nátery, tenkovrstvové štrukturálne omietky, sadrové povrchové úpravy a hotové dekoratívne hmoty.

Stredné a veľké fasádne povrchy a stropy, ako aj omietky a dekoratívne práce mimo a vo vnútri budov.

Kategórie: Značka: