STANDARD GUN

Agregát používaný na nanášanie striekaných tenkostenných štruktúrnych omietok, základných náterov, hotových dekoratívnych materiálov, ako aj vnútorných a vonkajších farieb.

Malé, stredné a veľké povrchy fasád a stropov, omietky a dekoratívne práce mimo a vo vnútri budov, ako aj maľovanie vonkajších a vnútorných budov (s výberom vhodných dýz.

Kategórie: Značka: