VÁPENNÁ ŠTUKA

Vápenná štuka Francesco GUARDI je exkluzívna dekoratívna vrstva, ktorej zdrojom inšpirácie sú antické techniky omietania. Dokonale imituje povrch lešteného kameňa so štiepenou štruktúrou.

Je ideálna do exteriérov, ako aj do moderných interiérov (v kombinácii s kovom a sklom), ako aj do antických interiérov v štýle retro.

Kategórie: Značka:

Farby

Technické parametre

Nanášanie špachtľou, benátskym hladidlom
Počet vrstiev 3 alebo viac – v závislosti od požadovaného efektu
Výdatnosť 2 – 5 m2/l
Čas schnutia 24 hod.
Riedenie voda
Čistenie nástrojov voda
Farebnosť biely podklad + 10 farieb z kolekcie Francesco GUARDI;
neštandardné farby
Skladovanie v tesne uzavretých nádobách pri teplote od +5 °C do +35 °C

Spôsob používania

1. PRÍPRAVA PODKLADU

Vápennú štuku GUARDI je potrebné nanášať na silné, odolné a rovné podklady. Podklad musí byť čistý, suchý a bez prachu, mastnoty a iných látok, ktoré znižujú priľnavosť. Pred nanášaním štuky dobre vyschnutý a dozretý podklad pripravte latexovým podkladovým náterom GUARDI a v prípade aplikácie v exteriéroch podkladovým náterom GUARDI. Na čerstvé cementové a cementovo-vápenaté omietky treba naniesť podklad po približne 4 týždňoch a na sadrové omietky po približne 2 týždňoch od ich vykonania. Vyrovnávacie vrstvy a povrchy vykonané v systémoch sadro-kartónových dosiek treba obligátne zbaviť prachu a následne pripraviť podkladovým náterom napr. Akryl G. Dôležité je, aby po potretí nezostal na ruke biely prach. V prípade potreby použite podklad Akryl G dvakrát, a následne v príslušnom časovom odstupe použite podkladový latexový náter GUARDI. Steny pokryté tapetou: tapetu dôkladne odstráňte a vrstvy lepidla umyte vodou s maliarskym mydlom a nechajte úplne vyschnúť. Miesta pokryté plesňou mechanicky očistite a vydezinfikujte algicídnym a fungicídnym prípravkom Biotox Total. Nanášanie štuky možno začať po vyschnutí podkladovej vrstvy t. j. po min. 6 hodinách od ukončenia nanášania podkladovej vrstvy pri schnutí za optimálnych podmienok (tep. +20 °C, vlhkosť 60 %).

2. SPÔSOB NANÁŠANIA

Na vyschnutý povrch po nanesení podkladovej vrstvy pomocou benátskeho hladidla INOX nanášame prvú vrstvu štuky s homogénnou hrúbkou a dbáme na to, aby sme dosiahli hladký povrch.  Túto činnosť vykonávame na malých plochách a v rôznych smeroch tak, aby pokryli celý povrch.

Po uplynutí minimálne šiestich hodín v malých fragmentoch nanášame druhú vrstvu. Prebytok produktu zbierame presúvaním čistého okraja hladidla po povrchu. Po vyschnutí druhej vrstvy (min. 6 hod.) nanášame tretiu, najtenšiu vrstvu a súčasne ju vyrovnávame a vyhladzujeme „do stratena“. Počas schnutia tretej vrstvy, t. j. po približne 10 min. od nanesenia „vyleštíme“ štuku tak, že niekoľkokrát silne pretiahneme ostrou hranou hladidla po povrchu štuky. Pri leštení je potrebné udržanie okrajov hladidla v ideálnej čistote.

Aby sme dodatočne ochránili a získali väčšiu hĺbku farby, po približne 7 dňoch nanášame Vosk Francesco GUARDI. Malé množstvo vosku nanášame na okraj hladidla a rovnomerne rozotrieme tenkú vrstvu na ploche približne 0,5 m2, a následne leštíme povrch mäkkým materiálom napr. flanelom alebo mechanicky pomocou autoleštičky. Použitý vosk dodáva lesk a stemní farbu.

3. DODATOČNÉ INFORMÁCIE

Práce pri nanášaní vápennej štuky Francesco GUARDI vykonávajte pri teplote podkladu a okolia od +5 °C do +25 °C, pričom sa vyhýbajte priamemu pôsobeniu slnečného žiarenia na plochy pokrývané štukou tak počas práce, ako aj jej schnutia. V prípade aplikácie v exteriéri, čerstvo nanesenú štuku chráňte pred dažďom počas 2 – 3 dní po aplikácii. Svetlý alebo tmavý odtieň vápennej štuky Francesco GUARDI je charakteristický pre tento produkt a nemá vplyv na jeho kvalitu. Neodporúčame jeho nanášanie na veľmi hladkých podkladoch z lisovaného cementu. Pred použitím vosku na celej ploche odporúčame vykonať skúšku na malom úseku.